logo
Pod patronatem:
INNOWACYJNE POMYSŁY

Gwarantujemy nieszablonowe rozwiązania z zakresu pracy z trudną młodzieżą, osobami wykluczonymi społecznie czy zmagającymi się ze szczególnymi trudnościami odosobnienia penitencjarnego, które zainspirują i wzbogacą zajęcia resocjalizacyjne.

PRAKTYCZNE CASE STUDIES

Nasi eksperci pokażą, jak wykorzystać arteterapię, hortiterapię czy dialog motywacyjny (Motivational Interviewing), aby osiągnąć cele terapeutyczne w trakcie resocjalizacji młodzieży i dorosłych takie jak podniesienie samooceny, budowanie poczucia własnej wartości czy wyciszanie agresji.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Przedstawiamy przetestowane w praktyce, efektywne metody pracy i pokazujemy, jak z różnych technik wybrać tę, która będzie najbardziej dopasowana do konkretnego przypadku i przyniesie realne efekty w procesie resocjalizacyjnym.

GOTOWE NARZĘDZIA

Dostarczamy bogaty pakiet rozwiązań, pomysłów i wskazówek na przeprowadzenie skutecznych zajęć resocjalizacyjnych, gotowych do wykorzystania zarówno w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą, jak i z dorosłymi.

Tylko u nas:

Nauczysz się właściwie kierować młodzieżą w przypadku występowania deprywacji seksualnej

Podpowiemy, jak w procesie resocjalizacji z sukcesem wykorzystać pracę poza ośrodkiem oraz przedstawimy 20 sposobów na właściwe zastosowanie dialogu motywacyjnego (Motivational Interviewing) w pracy z podopiecznymi i ich rodzinami

Dowiesz się, jak wspierać podopiecznych o różnej orientacji seksualnej z wykorzystaniem metod arteterapeutycznych

Dowiesz się, jak pracować z przypadkami macierzyństwa kobiet osadzonych i jak skutecznie pomagać im w sytuacji izolacji społecznej

Dowiesz się, jak wykorzystać filmoterapię, teatroterapię, muzykoterapię w pracy z trudną młodzieżą oraz dlaczego warto budować poczucie własnej wartości u osoby objętej resocjalizacją w procesie zmiany zachowania i nawrotu zachowań ryzykownych

Nauczysz się, jak trafnie dobierać formę zapobiegania eskalacji gniewu wśród resocjalizowanych

Program:
Start
PANEL I

Seksualność w realiach zakładów penitencjarnych i resocjalizacyjnych
 • Jak deprywacja seksualna wpływa na kształtowanie się osobowości i poczucia własnej wartości w okresie dojrzewania – na co należy zwrócić uwagę w resocjalizacji młodzieży?
 • Formy rozładowania narastającego napięcia w realiach ośrodków zamkniętych i półotwartych – jak należy pracować z podopiecznymi nad ich realizacją?
 • Kontakty homoseksualne w zakładach resocjalizacyjnych i penitencjarnych – odnajdywanie własnej tożsamości, przekraczanie tabu, tolerancja zjawiska przez środowisko osadzonych – jak należy oswajać ten temat?
 • Prostytucja i macierzyństwo kobiet odbywających karę pozbawienia wolności – studia przypadku.
PANEL II

Gniew, zachowania agresywne, agresja kobiet jako szczególne trudności i wyzwania w pracy resocjalizacyjnej
 • Agresja kobiet – doświadczenia przemocy w narracjach byłych wychowanek placówek resocjalizacyjnych – jak zapobiegać podobnym niepożądanym zachowaniom?
 • Formy ekspresji gniewu młodzieży niedostosowanej społecznie – jak wykorzystać filmoterapię, teatroterapię, muzykoterapię w pracy resocjalizacyjnej?
 • Samoagresja jako przejaw lęku – okaleczanie, próby samobójcze jako odpowiedź na tłumione emocje i sytuację izolacji społecznej – jak radzić sobie z zachowaniami ryzykownymi podopiecznych?
 • Rola pracy poza ośrodkiem w resocjalizacji skazanych: hospicja, kluby sportowe, resocjalizacja nieletnich w środowisku otwartym – studia przypadku.
PANEL III

Zastosowanie dialogu motywacyjnego (Motivational Interviewing) w pracy ze zmianą zachowania osób objętych działaniami resocjalizacyjnymi i ich rodzin.
 • Rozumienie motywacji w dialogu motywacyjnym – jakie są potrzeby i cele osoby wymagającej resocjalizacji, rodziny i terapeutów w kontekście zmiany danego zachowania ryzykownego?
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, znaczenie rodziny w procesie resocjalizacji wychowanków placówek resocjalizacyjno – rewalidacyjnych – jak krok po kroku budować komunikację z rodzicami/opiekunami?
 • Zachowania ryzykowne i trudne – jak budować poczucie własnej wartości u osoby objętej resocjalizacją w procesie zmiany zachowania i nawrotu zachowań ryzykownych?
koniec
Kogo zapraszamy do udziału:

pedagogów resocjalizacyjnych

pedagogów opiekuńczo-wychowawczych

socjologów

wychowawców resocjalizacyjnych

psychologów więziennych

opiekunów w zakładach poprawczych

pracowników socjalnych
Prelegenci

Agnieszka
Barczykowska

Pedagog, socjolog, prowadzi zajęcia z studentami resocjalizacji i resocjalizacji z elementami kryminologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących pracy z osobami zagrożonymi lub już niedostosowanymi społecznie oraz ich rodzinami. Poszukuje skutecznych rozwiązań w funkcjonujących w różnych krajach systemach profilaktyczno-resocjalizacyjnych. W nieustającym kontakcie z praktykami. Zaangażowana w prace Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych.

Anna
Glińska-Lachowicz

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Pedagog resocjalizacyjny, Certyfikowany Arteterapeuta (KAJROS) i Certyfikowany Edukator Arteterapii (KAJROS), choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej terapii poprzez taniec oraz świadomej pracy z ciałem, m.in.: Life-Art Process, Ruch Autentyczny, 5Rytmów®, ¾ Dance, Medicine Movement, Danza Contemplativa, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, Tańce w Kręgu, Dance Movement Therapy, Joga i wiele innych. Zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości zastosowania choreoterapii, kreacji wizualnej, filmoterapii i muzykoterapii jako elementów oddziaływań resocjalizacyjnych, w szczególności wobec osób przebywających w zakładach karnych. Jej działania mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie, poprzez pobudzanie ich do twórczości i kreatywności - stymulowanie procesu wewnętrznej zmiany. Od ponad 12 lat propaguje walory choreoterapii i arteterapii w oddziaływaniach terapeutycznych i edukacyjnych, resocjalizacyjnych, także wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, psychologów i terapeutów, pracowników Domów Pomocy Społecznej, pracowników służby zdrowia, pracowników Służby Więziennej, animatorów, a także przyszłych arteterapeutów i choreoterapeutów. Jako wykładowca współpracuje także z Wyższą Szkołą Bankową z Wrocławia i Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi. Jako pierwsza w Polsce prowadzi terapię tańcem dla osób pozbawionych wolności. Autorka i koordynatorka nowatorskiego Projektu „WYSPA” promującego terapię tańcem dla skazanych. Aktywnie zaangażowana w działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie oraz resocjalizację osób przebywających w zakładach karnych. Ponad 18 lat doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2000 godzin praktyki na parkiecie, autorka książek i wielu artykułów naukowych propagujących walory terapeutyczne i resocjalizacyjne tańca.

Strona działalności:
www.arteterapia.opole.pl.
Film dokumentalny o Projekcie WYSPA (dla osób skazanych) YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVuNIjQPvYzHO5ixyEqjFNw

Jolanta
Jastrząb

Profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Kierownik Katedry Malarstwa i Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich tejże Uczelni. Od 2010 roku realizuje projekty artystyczne w działaniach terapeutycznych (m.in. projekt Sztuka narzędziem społecznej terapii obejmujący cykl warsztatów plastycznych z udziałem kobiet odbywających bezwzględne kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Lublińcu), od 2016 roku koordynator z ramienia ASP pierwszego w kraju, interdyscyplinarnego, międzyuczelnianego kierunku arteterapia (Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach). Prowadzi pracownię rysunku I roku na kierunku: malarstwo, gdzie od 2014 roku - wspólnie z dr Małgorzatą Rozenau - realizuje projekt Druga Przestrzeń, którego przedmiotem są działania artystyczne i resocjalizacyjne realizowane w Areszcie Śledczym w Katowicach oraz warsztaty w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piekarach Śląskich i Zakładzie Pomocy Długoterminowej EPIONE w Katowicach. Była jednym z animatorów w projekcie Mój kawałek ogrodu, który powstał z myślą o czasowo wykluczonej młodzieży, młodych pacjentach, którzy doświadczają trudności w postaci leczenia nowotworowego. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Autorka między innymi takich cykli, jak: Zaklęte w lodzie, Szuflady, Zapach dzikiej róży, Osiem, Skatepark, Crezy Julka, Kalendarz kobiety, T- shirt, Qurilla, Obserwator/ja, Burnout, Chodźmy pojeździć rowerem po księżycu, MAMAzy.

Prowadzi stronę:
www.jolajastrzab.pl

CO ZAWIERA PAKIET UCZESTNIKA?

Certyfikat
Materiały szkoleniowe
Udział we wszystkich sesjach

Poczęstunek

Konsultacje z wykładowcami
Weź udział
Promocja! BILETY W CENIE 399 zł netto/osobę!

Do końca promocji pozostało

Promocja zakończona!
Najczęściej zadawane pytania
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
Cena obejmuje udział w całodniowym kongresie oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu kongresu.
Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.

W przypadku dokonania płatności przed terminem kongresu faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem kongresu).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed kongresem.
Udział w kongresie można zgłaszać do 16 stycznia 2019 r.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed kongresem, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszym kongresie www.kongresgp.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 16 grudnia 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 16 grudniaa 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu kongresu.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w kongresie co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na kongres i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.
Lokalizacja

Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa


Masz pytania? Skontaktuj się z nami: