Ogólnopolski Kongres WF – szkoła na miarę mistrza sportu

Tematem przewodnim IV Ogólnopolskiego Kongresu WF dla nauczycieli oraz trenerów sportowych jest „Nowoczesny nauczyciel WF wobec aktualnych wyzwań w szkole”. Zastanawiasz się jak przygotować konspekt lekcji WF w oparciu o popularne wśród młodzieży dyscypliny sportu? Szukasz inspiracji do zaplanowania aktywizujących lekcji, jakich nie dostarczają tradycyjne kursy dla nauczycieli WF? Chcesz optymalizować czas na zajęciach, aby zwiększyć sportowe wyniki ucznia? Pomogą Ci w tym najlepsi eksperci-praktycy, występujący podczas najnowszej edycji warsztatowej konferencji, mającej charakter praktycznego szkolenia dla nauczycieli WF.

Kursy dla nauczycieli WF służące indywidualizacji pracy z uczniem – psychologia sportu w szkole

Kongres WF dostarcza wiedzy usprawniającej codzienną pracę dydaktyczną. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak zachęcać uczniów do aktywności fizycznej oraz w jaki sposób skonstruować konspekt lekcji WF, aby wyrównać poziom sportowy wśród dzieci i młodzieży. Program adresowany jest do trenerów szkolnych klubów sportowych, rodziców trenujących dzieci, dyrektorów szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich etapów nauczania – szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej. W trakcie wystąpień zostaną poruszone takie zagadnienia jak: alternatywne zajęcia wychowania fizycznego, aktywizacja uczniów, psychologia sportu w szkole i nowa podstawa programowa wychowania fizycznego.

Innowacyjne elementy na każdym etapie zajęć – rozgrzewka na WF, trening właściwy, relaksacja

Uwadze słuchaczy polecamy w szczególności wystąpienie zatytułowane: „Psychologia sportu w szkole”, będące częścią panelu „Indywidualizacja pracy z uczniem – najczęstsze problemy nauczyciela”. Podczas prelekcji eksperci poinstruują jak rozmawiać z uczniami z nadwagą, osobami mniej sprawnymi ruchowo, z problemami emocjonalnymi oraz zniechęconymi zajęciami. Ogólnopolski Kongres dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów sportowych ma formę siedmiogodzinnego szkolenia dla nauczycieli WF. Interakcyjny charakter wydarzenia umożliwia swobodną dyskusję i wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami. Podczas panelu pokazowego odbędą się pokazowe zajęcia wychowania fizycznego, w trakcie których zaprezentowane zostaną ćwiczenia kształtujące szybkość oraz wybrane elementy lekcji, w tym rozgrzewka na WF z wykorzystaniem szarf i taśm.

Kursy dla nauczycieli WF w obliczu aktualnych wyzwań w szkole

Tradycyjne kursy dla nauczycieli WF nie spełniają Twoich oczekiwań? Weź udział w IV Ogólnopolskim Kongresie dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów sportowych. Wydarzenie wyróżnia interaktywna formuła i wysoki poziom merytoryczny wystąpień. Udział w konferencji dostarczy Ci mnóstwa nowatorskich rozwiązań metodycznych, na którym bazuje nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: