Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rozliczenie-emisji.pl/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rozliczenie-emisji.pl/index.php on line 11
Obowiązkowe Rozliczenie Emisji za 2016 rok!

Obowiązkowe Rozliczenie Emisji za 2016 rok!

Jak bezbłędnie przygotować raport do Kobize oraz Urzędu Marszałkowskiego?

Prawidłowa sprawozdawczość i kompletny proces raportowania "krok po kroku" wg najnowszych wskazówek, interpretacji i wytycznych WIOŚ na 2017 rok

Warszawa: 25.01.2017 r., Katowice: 26.01.2017 r., Poznań: 27.01.2017 r.

Do końca lutego 2017 r. mają Państwo obowiązek złożyć raport do KOBIZE o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a już w marcu sprawozdanie do Marszałka w zakresie opłat za korzystania ze środowiska. Brak spójności w sposobach obliczania, zmiany w prawie i wykluczające się wytyczne w praktyce powodują wiele wątpliwości, a w konsekwencji błędy sprawozdawcze.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, jeżeli:

Gwarantujemy, że po udziale w naszym szkoleniu:

 • Poznają Państwo wszystkie konkretne stawki opłat za korzystanie ze środowiska, dzięki czemu wywiążą się Państwo z obowiązku środowiskowego w nieprzekraczalnych terminach
 • Poprawnie obliczą Państwo ysokość opłat za korzystanie ze środowiska
 • Przećwiczą Państwo „krok po kroku” jak przejść procedurę raportowania do Kobize, aby zrobić to za pierwszym podejściem
 • Otrzymają Państwo wzorcowo wypełnione dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego, na których będą mogli Państwo się wzorować przy sporządzaniu własnego raportu
 • Dowiedzą się Państwo, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów i pomyłek w rozliczaniu emisji do środowiska i zyskają Państwo pewność, że nic Państwa nie zaskoczy w trakcie kontroli WIOŚ i UM po 1 stycznia 2017 r.

 

Dlaczego te warsztaty wyróżniają się na tle innych?

 • Tylko u nas otrzymają Państwo materiały, które ułatwią szybkie i bezbłędne złożenie kompletnego raportu
 • Doświadczony trener-praktyk, który osobiście weryfikuje raporty, pokaże Państwu, jak wypełnić zestawienia bezbłędnie za pierwszym podejściem
 • Przekażemy wiążące informacje nt. kontroli uprawnionych organów – podpowiemy, co w pierwszej kolejności sprawdzają inspektorzy i których błędów należy się bezwzględnie wystrzegać, aby nie ryzykować karą

 

Dlaczego warto zaufać naszemu doświadczeniu szkoleniowemu?

Od ponad 15 lat istnienia organizujemy:

 • 30-40 konferencji w roku, każda z nich gromadzi nie mniej niż 200 uczestników
 • Około trzystu szkoleń i warsztatów rocznie, które cieszą się rekordową na rynku frekwencją
 • Kilkunastu prestiżowych kongresów rocznie, którym patronują najbardziej renomowane branżowe czasopisma w Polsce

 

Unikalne korzyści z udziału w naszych szkoleniach:

NASI TRENERZY SĄ OCENIANI PRZEZ UCZESTNIKÓW
Współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń.
100% PRAKTYCZNYCH PORAD
Podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Twojej działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób "krok po kroku".
INDYWIDUALNE KONSULTACJE PO WARSZTATACH
Nasi prelegenci są do Państwa dyspozycji w ciągu tygodnia od daty warsztatów – odpowiemy na każde pytanie!
FORMUŁA "CASE STUDY"
Nasi prelegenci koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych firmach.
WSPARCIE W ROZWIĄZANIU INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW
Prelegent wspiera uczestników, udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali".
PROGRAM W OPARCIU O MARKET RESEARCH
Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania firm i instytucji – to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów.

Prelegent:

Kamila Kaczmarek
Pracownik wojewódzkiej administracji samorządowej oraz doświadczona trenerka z zakresu ochrony środowiska. Specjalizuje się w regulacjach prawnych dotyczących ochrony powietrza. Dzięki kilkuletniej praktyce zdobyła bogate doświadczenie min. w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska oraz obszernej wiedzy na temat pozwoleń. Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Szczegółowy program szkolenia:

PANEL PRAWNY

NOWE ZASADY, INTERPRETACJE I WYTYCZNE DO RAPORTOWANIA ZA 2016 ROK

1. JAK NA KSZTAŁT RAPORTÓW WPŁYNĄ NOWE ZMIANY W PRAWIE?
 1. Obowiązki przedsiębiorców dotyczące zasad monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych – jak w 2017 r. realizować obowiązki wynikające z Dz. U. 2013, poz.139 oraz w jaki sposób na działalność przedsiębiorców w zakresie raportowania może wpłynąć projektowane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
 2. Jak rozliczać się za korzystanie ze środowiska po 1 stycznia 2017 r.? - obligatoryjne terminy, progi zwolnień z ponoszenia opłaty
 3. Specjalnie dla uczestników – checklista nowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujących w 2017 r. wg M.P. 2016
PANEL WARSZTATOWY

2. Najnowsze wytyczne w zakresie rejestracji w KOBIZE w 2017 r.

 1. Jakie podmioty są objęte obowiązkiem rejestracji w KB i złożenia obligatoryjnego raportu: zasady, miejsce i termin rejestracji – praktyczne wyjaśnienia
 2. Zasady sporządzania raportu w przypadku działania kilku zakładów w ramach jednego przedsiębiorstwa – pokazujemy w jaki sposób wprowadzać wymagane informacje
 3. Dokumenty niezbędne w procesie rejestracji – kto jest upoważniony do rejestracji oraz jakie dane zakładu i osoby reprezentującej firmę należy przekazać
 4. Etapy zakładania konta krok po kroku: prawidłowe wypełnianie formularza, aktywacja url, złożenie wniosku – na przykładzie gotowych do zastosowania zapisów
 5. Jak zmienić dane dotyczące upoważnionego przedstawiciela, struktury własności w zakładzie?

3. Zasady sporządzania raportów – wymagania na 2017 r.

 1. Jakie informacje należy przygotować, aby zmieścić się w sesji wprowadzania danych do KB – w oparciu o autorskie wzory prelegenta
 2. Jak właściwie określić współrzędne geograficzne emitorów – omówienie na przykładach
 3. Problematyczne rubryki sprawozdań – wspólnie wyliczymy jak określić wielkość emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. spalanie paliw, emisja LZO; jak wskazać emisję z małych kotłów?

4. Raport do UM a raport do KOBIZE – wspólne dane, zależności, różnice

 1. Sposoby obliczania emisji do powietrza do UM i raporcie KOBIZE – na przykładach rzeczywistych zestawień pokażemy różnice w ewidencjonowaniu
 2. Metody ryczałtowe, na podstawie obliczeń, pomiarów - czy każde metody obliczeń można wykorzystywać na potrzeby raportu do KOBIZE?
 3. Ewidencjonowanie na potrzeby KOBIZE i UM – czy zachowanie spójność między sprawozdaniami jest konieczne w przypadku każdego rodzaju danych

5. Obowiązujące w 2017 r. zasady ewidencjonowania zanieczyszczeń w 4 segmentach:

 1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – przećwiczymy jak na potrzeby raportu do UM obliczyć emisję niezorganizowaną, z małych kotłów, kiedy zastosować metodę zryczałtowaną?
 2. Obliczanie wielkości wprowadzanych zanieczyszczeń za pomocą wskaźnika emisji, unosu, wyników badań, na podstawie czasu pracy instalacji – w oparciu o przykłady podpowiemy, jakie metody są najkorzystniejsze
 3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym odprowadzanie wód deszczowych – wspólnie obliczymy ładunek zanieczyszczeń
 4. Pobór wody podziemnej i powierzchniowej – metody sporządzania sprawozdań w zależności od przeznaczenia pobranej wody
 5. Składowanie odpadów – policzymy przykładową wysokość opłaty w sytuacji magazynowania odpadów bez obligatoryjnej decyzji wyznaczającej miejsce.
PANEL KONTROLNY

6. Najczęstsze problemy i błędy powstałe w raportowaniu za zeszły rok

 1. Które organy zobowiązane są do kontroli raportów przygotowywanych do KB I UM i jakie błędy najczęściej w nich znajdują w ? – na przykładach autentycznych zestawień za 2016
 2. Jakie dokumenty są sprawdzanie i analizowane w celu weryfikacji prawidłowości sprawozdania i wysokości naliczonych opłat? – czego na pewno będą żądać inspektorzy
 3. Jak wygląda postępowanie, które jest wszczynane w przypadku stwierdzenia błędów i uchybień w raporcie do KOBIZE oraz UM – objaśnienie procedury krok po kroku
 4. Czy i jakie są sankcje za rozbieżności danych w zestawieniach do KOBIZE i UM
 5. Zasady odraczania kary administracyjnej oraz możliwość odwoływania się od niej; kiedy stosuje się karę administracyjną w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej i na czym polega kara biegnąca – wyjaśnienia na przykładach z praktyki prelegenta

Przez cały czas trwania warsztatów mogą Państwo zadawać pytania, na bieżąco wyjaśniać wątpliwości i konsultować z prelegentem nietypowe sytuacje z własnych firm w zakresie problematycznych wysokości opłat lub niejasnych danych do raportów.

UWAGA! SPECJALNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA CD

Tylko u nas otrzymają Państwo materiały, które posłużą Państwu jako przewodnik przy składaniu własnego raportu do Kobize i do UM, w tym:

Miejsce i termin

25.01.2017 r.
Warszawa
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
26.01.2017 r.
Katowice
Europrofes
ul. Stawowa 10
27.01.2017 r.
Poznań
Omega
ul. Dąbrowskiego 79

Koszt uczestnictwa

w warsztacie

Koszt uczestnictwa:

Niższa cena 899 zł + VAT - na zgłoszenia nadesłane do 20 grudnia 2016!

Koszt udziału 1 osoby w warsztatach wynosi 999 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa w szkoleniu dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały seminaryjne, napoje oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Warsztaty odbywają się w godzinach 10:00-17:00.


Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /rozliczenie-emisji.pl/index.php on line 489

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /rozliczenie-emisji.pl/index.php on line 489

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /rozliczenie-emisji.pl/index.php on line 489


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Niższa cena na zgłoszenia nadesłane do 20 grudnia 2016! 899 zł + VAT
 • Koszt uczestnictwa w kursie wynosi: 999 zł netto
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. a Zamawiającym i oznacza akceptację Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Szkoleniowych FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma na podany w zamówieniu adres mailowy potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.
 4. Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Faktura pro forma zostanie wysyłana do Zamawiającego na podany w zamówieniu adres mailowy najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
 5. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Uwaga! Rabaty dla zgłoszeń mnogich udzielane są od ceny podstawowej.
 6. Nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma informacje organizacyjne, zawierające m.in. dane o miejscu szkolenia oraz fakturę pro forma.
 7. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
 8. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 9. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 10. W przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego w regulaminowym terminie lub braku obecności uczestnika na szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Anna Cywińska
Event Manager
anna.cywinska@forum-media.pl
tel. (61) 66 83 141