Nowe spojrzenie na wykorzystanie metod arteterapeutycznych
w codziennej pracy!

Poznaj publikację

Arteterapia w praktyce

Pakiet materiałów do pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnym oraz z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie

Poznaj publikację „Arteterapia w praktyce”:

 • Gwarantujemy kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań z zakresu arteterapii – dzięki temu będziecie Państwo mogli dostosować odpowiednie cele terapeutyczne i realizować je zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
 • Każdy scenariusz stanowi innowacyjne podejście do metod: muzykoterapii, bajkoterapii, teatroterapii, plastykoterapii i arteterapii w pracy na zasobach
 • Materiały tworzą najlepsi eksperci w swoich dziedzinach, dzięki czemu są Państwo pewni, że otrzymują sprawdzone i skuteczne rozwiązania, które stanowią unikatowy i kompletny warsztat pracy
 • Wykorzystujemy bogactwo metod arteterapeutycznych interdyscyplinarnie, całościowo oddziałując na podopiecznych za pomocą sztuki, bajek czy muzyki
 • Spis treści intuicyjnie nawiguje Państwa do wybrania scenariusza dostosowanego do potrzeb grupy. Treści podzielone są ze względu na wiek podopiecznych oraz mierzalne cele

Dzięki naszej publikacji:

 • Skutecznie pomożesz dzieciom z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. z zaburzeniami lękowymi dobierając dostosowane do konkretnych potrzeb narzędzia terapeutyczne,
 • Wykorzystasz konkretne ćwiczenia z terapii tańcem i ruchem, które pozwolą budować poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży, uczyć rozwiązywania konfliktów, pokonywania nieśmiałości oraz kształtowania umiejętności zapamiętywania,
 • Zastosujesz bajki terapeutyczne w terapii nadpobudliwości i przestymulowania nowoczesnymi technologiami dzieci oraz w pracy z podopiecznymi niepełnosprawnymi intelektualnie z problemem izolacji społecznej i odrzucenia,
 • Dobierzesz odpowiednie narzędzia z muzykoterapii, które skutecznie pomogą w usprawnianiu psychomotoryki, obniżaniu napięć i podnoszeniu samooceny.

W publikacji znajdziesz:

 • Pakiet scenariuszy z zakresu metod:
  • Muzykoterapii, która skutecznie wycisza dzieci nadpobudliwe oraz pomaga osobom niepełnosprawnym intelektualnie borykającym się z wycofaniem społecznym,
  • Bajkoterapii, dzięki której pomożesz podopiecznym w przezwyciężaniu lęków i radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami,
  • Teatroterapii, która doskonale się sprawdzi do pracy z dziećmi z problemami zachowania oraz z utrudnieniami ekspresji emocji i uczuć,
  • Plastykoterapii, która oddziałuje na regulację agresji, złości czy frustracji u podopiecznych z zaburzeniami psychoruchowymi,
  • Arteterapii w pracy na zasobach, dzięki którym wzmocnisz samoocenę podopiecznych i pomożesz im dostrzegać własną indywidualność, swoje potrzeby i możliwości.
 • Autorskie karty pracy dedykowane konkretnym scenariuszom, gotowe do użycia na zajęciach,
 • Materiały do pracy z dziećmi starannie dopasowane do przedziału wiekowego podopiecznych – od najmłodszych grup przedszkolnych po dzieci w klasach 1-3,
 • Scenariusze dedykowane do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, dzięki którym osiągniesz wyznaczone cele terapeutyczne

Jedyna taka na rynku publikacja w całości poświęcona arteterapii zawiera:

 • Ponad 80 scenariuszy do zindywidualizowanej pracy
 • 50 gotowych kart pracy
 • 1 pendrive zawierający bogatą bazę materiałów multimedialnych

Przykładowe elementy publikacji:

Scenariusze wraz z kartami pracy podzielone na metody arteterapii oraz założone cele według schematu:

Plastykoterapia

 • Scenariusz dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku przedszkolnym, doskonalący sprawności manualne, koncentrację uwagi i umiejętność prezentowania się na forum grupy
 • Scenariusz dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, który poprawia i rozwija kontakty interpersonalne, wzmacnia samoocenę i rozwija wyobraźnię
 • Scenariusz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz niewidzących bądź ze znacznym ubytkiem wzroku, których celem jest rozwijanie twórczego działania oraz różnicowania dotykowego, a także rozwijanie zmysłu dotyku

Muzykoterapia

 • Scenariusz dla dzieci w wieku 4-5 lat z elementami muzykoterapii, których celem jest niwelowanie nadpobudliwości ruchowej, wyciszenie niepokoju ruchowego, pobudzanie wyobraźni twórczej oraz nauka formułowania przekazów niewerbalnych
 • Scenariusz do przeprowadzenia zajęć grupowych dla dzieci w wieku 5-7 lat z elementami muzykoterapii, zawierający ćwiczenia umiejętności identyfikowania dźwięków i kontroli impulsów, które pomagają kształcić świadomość słuchania oraz uważność na dźwięki
 • Ćwiczenia dla dzieci i młodzieży mające na celu budowanie poczucie własnej wartości uczące rozwiązywania konfliktów, pokonywania nieśmiałości oraz kształtowania umiejętności zapamiętywana

Teatroterapia

 • Scenariusz, skierowany dla dzieci w wieku 5-7 lat, który umożliwia nazywanie i rozumienie własnego nastroju emocjonalnego oraz doskonalenie umiejętności improwizowania
 • Ćwiczenia dla młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną, które umożliwiają aktywizację procesów pamięciowych i wspomnień związanych z historią swojego życia oraz rozwija umiejętności koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Scenariusze psychodramy dla dzieci i młodzieży jako sposób na wyciszenie agresji i budowanie komunikacji interpersonalnej

Bajkoterapia

 • Scenariusz dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, którego celem jest dostarczenie wzorców pozytywnych zachowań, rozbudzenie empatii oraz złagodzenie napięć emocjonalnych
 • Scenariusz z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 5-6 lat, który umożliwia poznanie dzieci z pojęciem kłamstwa i prawdy oraz podjęcie próby przezwyciężenia nieśmiałości
 • Zestaw bajek terapeutycznych dla dzieci w terapii nadpobudliwości i przestymulowania nowoczesnymi technologiami

Arteterapia w pracy na zasobach

 • Scenariusz dla dzieci szkolnych klas I-III, który umożliwia uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami w czasie wspólnego działania oraz dostrzegania poczucia sprawstwa
 • Gotowe do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi przedszkolnymi ćwiczenia pozwalające na doskonalenie sprawności manualnych i koncentracji uwagi

Na PENDRIVIE znajdziesz:

 • Scenariusze i karty pracy gotowe do pobrania i wydrukowania
 • Bajki terapeutyczne
 • Ścieżki dźwiękowe z muzyką relaksacyjną
 • Melodie do przeprowadzenia zajęć z muzykoterapii
 • Prezentacje ilustrujące krok po kroku w jaki sposób wykonać niektóre dzieła plastyczne

Nad jakością merytoryczną publikacji czuwa zespół ekspertów:

Wybierz wariant publikacji dla siebie:

Najczęściej wybierana

Wersja rozszerzona

Cena standardowa

469 zł netto

 • Pakiet scenariuszy z zakresu muzykoterapii, bajkoterapii, plastykoterapii, teatroterapii i arteterapii w pracy na zasobach
 • Autorskie karty pracy dedykowane konkretnym scenariuszom
 • Wskazówki ekspertów wprowadzające w zagadnienia metod arteterapeutycznych
 • Razem ok. 300 stron materiałów!
 • Pendrive zawierający bogatą bazę materiałów multimedialnych
 • Dostęp do portalu – wersja online całej publikacji
 • Cykliczne certyfikowane szkolenia online z zakresu metod arteterapeutycznych

Wersja podstawowa

Cena standardowa

369 zł netto

 • Pakiet scenariuszy z zakresu muzykoterapii, bajkoterapii, plastykoterapii, teatroterapii i arteterapii w pracy na zasobach
 • Autorskie karty pracy dedykowane konkretnym scenariuszom
 • Wskazówki ekspertów wprowadzające w zagadnienia metod arteterapeutycznych
 • Razem ok. 300 stron materiałów!
 • Pendrive zawierający bogatą bazę materiałów multimedialnych
 • Dostęp do portalu – wersja online całej publikacji
 • Cykliczne certyfikowane szkolenia online z zakresu metod arteterapeutycznych

Zamów

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych . Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

* pola wymagane

Format A4, oprawa segregatorowa, ok. 300 str., płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki oraz podatku VAT). Publikacja aktualizowana co 3 miesiące. Koszt wysyłki wynosi 29,95 zł netto (36,84 zł brutto).

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

czasopisma_branzowe@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł